Om olika metoder för att bleka tänder

När man upptäcker att de missfärgningar som tänderna fått gör att man inte längre vill le lika ofta så kan det vara dags att bleka sina tänder så man på nytt får vackra vita tänder. Att bleka sina tänder ger oftast ett mycket gott resultat och resultatet brukar hålla i sig i upp till ett par år, då man kan upprepa behandlingen på nytt. Det finns olika metoder att använda sig av för att bleka sina tänder.

Vilken metod som passar varje person bäst beror lite på hur snabbt man vill få vitare tänder men även på vilken ekonomi man har för att lägga på att bleka sina tänder. Nedan följer de vanligaste metoderna för att bleka sina tänder.

Tandblekning med hjälp av UV strålning eller laser

Om man snabbt vill se resultat så kan man vända sig till en tandklinik som erbjuder tandblekning med hjälp av UV strålning eller laser. Oftast ser man resultat redan efter en behandling men om man har svåra missfärgningar på tänderna så kan det krävas att man återupprepar behandlingen flera gånger.

När man bleker sina tänder med UV strålning eller med laser så läggs först ett lager med starkt tandblekningsmedel på tänderna som sedan belyses med UV strålning eller laser. Genom att belysa tänderna så värms tandblekningsmedlet upp och får det aktiva ämnet i tandblekningsmedlet att verka fortare.

Innan man påbörjar behandlingen behöver man rengöra sina tänder där plack och andra beläggningar rensas bort. Har man några hål i tänderna så behöver även dessa åtgärdas först innan man påbörjar behandlingen med UV strålning eller laser. I princip så är det samma behandling som man utför hos tandläkaren eller hemma själv med den skillnaden att man använder UV strålning eller laser för att påskynda behandlingen, vilket oftast tar cirka en timme.

Pris för tandblekning med UV strålning eller laser börjar på cirka 6 000 kronor och uppåt, beroende på antal behandlingar.

Bleka sina tänder hos tandläkaren

Man kan även bleka sina tänder hos en tandläkare och då finns det olika behandlingar som man kan välja mellan. Dels kan man bleka sina tänder hos tandläkaren eller så kan tandläkaren göra i ordning de produkter som krävs och sedan så bleker man sina tänder hemma själv.

Behandlingen börjar med att man får sina tänder rengjorda och eventuell plack borttagen. Har man hål i tänderna så behöver dessa lagas först innan man kan börja bleka sina tänder. Därefter så kommer man få en tandskena utprovad och formad av tandläkaren. Sedan kan behandlingen utföras hos tandläkaren eller hemma med de produkter som man fått av tandläkaren.

Behandlingen brukar genomföras vid flera tillfällen och oftast brukar man se ett färdigt resultat inom en till två veckor, beroende på hur svårt missfärgade tänderna är.
Pris för att bleka sina tänder hos tandläkare börjar på 3 000 kronor och uppåt.

Bleka tänderna hemma

Att bleka sina tänder hemma tar oftast längst tid men oftast blir resultatet minst lika bra som hos tandläkaren eller när man bleker med UV strålning eller laser, dock till en betydligt lägre kostnad. Det finns idag ett flertal företag som säljer färdiga startpaket för tandblekning hemma där man finner allt som man behöver för att få vitare tänder.

Även när man bleker sina tänder hemma så behöver man först rengöra sina tänder och avlägsna eventuell plack. Det görs smidigast hos tandläkaren men man kan även köpa produkter för att rengöra sina tänder hemma hos de företag som säljer tandblekningspaket.

När man bleker sina tänder hemma så formar man först de tandskenor som medföljde paketet under varmt vatten. Dessa fylls sedan med tandblekningsmedel och sätt över tänderna. Behandlingen av tänderna ska ske under en tid av 30 upp till 60 minuter per dag under en period av cirka 10 dagar för att uppnå ett fullgott resultat. Oftast innehåller ett startpaket tillräckligt med tandblekningsmedel för att man ska kunna utföra upp till 20-30 behandlingar, vilket ibland kan vara nödvändigt för de som har svårt missfärgade tänder.

En fördel med att bleka sina tänder hemma är att man själv kan påverka resultatet genom att utföra så många behandlingar som man önskar tills man uppnått ett resultat som man är nöjd med. En annan fördel är att man oftast får en 100 procent nöjd kund garanti vilket innebär att om man inte är nöjd med resultatet efter att man genomgått behandlingen så får man pengarna tillbaka.
Pris för att bleka sina tänder hemma ligger på cirka 400 kronor och uppåt.